VRHUNSKA NAUKA U SLUŽBI ZDRAVOG POTOMSTVA
Kompanija SAFE GENE BALKAN iz Beograda i renomirani svetski centar za molekularnu medicinu SEQUENOM (San Diego, California), otvaraju jednu novu eru u mogućnostima visoko preciznog i naprednog prenatalnog testiranja u Srbiji.
Sequenom molekularno dijagnostičke laboratorije su CAP akreditovane i CLIA sertifikovane, zadovoljavaju najstrožije američke standarde za kontrolu kvaliteta, posvećene su razvoju i komercijalizaciji prenatalnih testova na hromozomske bolesti. Od 2011 pa do danas je u laboratorijama Sequenoma obradjeno oko 1.000.000 uzoraka, neinvazivnim prenatalnim testiranjem. Sequenom je pionir u neinvanzivnom prenatalnom testiranju i prvi NIPT test na svetu je uradjen upravo u ovom centru.
PREGLED TESTOVA
Najsuperiorniji i najnapredniji NIPT na svetu. Daje uvid u status svih hromozoma u genomu fetusa jednostavnim vadjenjem krvi majke. Najnapredniji, brz i siguran. Jedini NIPT koji pruža nivo informacija ravan kariotipu.
Analizira hromozome 21, 18, 13, 16 i 22, pol, mikrodelecione sindrome, aneuplodije seksualnih hromozoma od 10-te nedelje trudnoće pa nadalje. Najopširniji test po pitanju raspoloživih informacija za višeplodne trudnoće.
Visoko precizna detekcija RhD fetusa od 10-te nedelje trudnoće pa nadalje, umanjuje sve rizike i posledice nekompatibilnosti ukoliko je majka RHD negativna.
Nauka zamenjuje nagadjanje.
Analizira sve relevantne i klinički značajne mutacije koje dovode do cistične fibroze.