Kada se u prenatalnoj genetici koristi MaterniT21plus?

Nakon urednog biohemijskog i ultrazvučnog skrininga u prvom tromesečju trudnoće, trudnoća se kod trudnica ispod 35 godina ocenjuje kao srednje rizična i trudnici se preporučuje MaterniT21plus test.

Da li je MaterniT21plus obavezan?

Kod srednje rizičnih trudnica ka hromozomskim abnormalnostima, dobar nalaz dabl testa ne znači da trudnoća nije opterećena hromozomskim bolestima. Pouzdanost dabl testa je 80% i postoji velika verovatnoća od 20% da dabl test ne vidi hromozomske abnormalnosti kao što su Daunov, Edvardsov ili Patuov sindrom.

PO NOVOJ KONVENCIJI ACMG-a od 26.07.2016. godine svakoj SREDNJE RIZIČNOJ trudnici ispod 35 godina starosti sa urednim nalazom ultrazvuka i dabl testa u prvom tromesečju trudnoće,

u cilju izbegavanja rezidualnog rizika na prisustvo najčešćih aneuploidija (trizomija i monozomija),

PREPORUČUJE SE delimičan NIPT kao što je

Koje hromozomske abnormalnosti detektuje MaterniT21plus?

JEDNOPLODNE TRUDNOĆE
VIŠEPLODNE TRUDNOĆE

JEDINI NA SVETU KLINIČKI VALIDAN NIPT ZA SREDNJE RIZIČNE BLIZANAČKE I TRIPLETNE TRUDNOĆE

Kao lider i pionir u oblasti neinvazivnog prenatalnog DNK testiranja, Sequenom laboratorija jedina na svetu pruža mogućnost ove vrste testiranja kod blizanačkih, tripletnih i kvadripl trudnoća. MaterniT®21plus je jedini NIPT na svetu koji je klinički validiran na preko 50.000 uzoraka višeplodnih trudnoća. Pruža informacije o eventualnom prisustvu 13 hromozomskih abnormalnosti kod višeplodnih trudnoća i o udelu Y hromozoma kod blizanačkih, tripletnih ili kvadripl fetusa.

Ukoliko se uoči abnormalnost, test ne može da razluči kom fetusu abnormalnost pripada.

IZVEŠTAVANJE MaterniT21plus testa

MaterniT21plus izveštava kao POZITIVAN ILI NEGATIVAN na TRIZOMIJE 21, 18 ili 13 ili kao DODATNI POZITIVAN NALAZ (additional finding) za trizomije 16, 22, aneuploidije seksualnih hromozoma i 8 mikrodelecionih sindroma.

MaterniT21plus sa najboljim rezultatima kliničkih validacija

Prema zvaničnim podacima o rezultatima kliničkih validacija iskazanih na sajtovima regularnih laboratorija za NIPT testiranja MaterniT21plus se pokazao kao NAJKVALITENIJI DELIMIČNI NIPT NA SVETU. U poređenju sa svojim konkurentima, NIFTY test (Kina), Panorama (USA), na uzorku preko 400.000 trudnica, MaterniT21plus nije dao LAŽNO NEGATIVAN rezultat i zanemarljivo nisku stopu lažno pozitivnih. Detalje možete saznati na strani MaterniT21plus za lekare.

BESKOMPROMISNI PRINCIP NAUKE PRETOČEN U NAJBOLJE NIPT-OVE NA SVETU