Dajemo najtačnije
odgovore na
najvažnija
životna pitanja

Ko smo mi?

U trudnoći, kada rezultati genetskih testova oblikuju budućnost jedne porodice, izbor pouzdane genetske laboratorije za prenatalno testiranje je od neprocenjivog značaja. Iz tog razloga, naš cilj je bio usmeren ka pružanju mogućnosti da se naše buduće potomstvo testira, u naučnom smislu, u najelitnijim svetskim laboratorijama.

I upravo je, iz gore pomenutih razloga, 2015. godine osnovana kompanija Safe Gene Balkan. Time su trudnice u regionu bivših jugoslovenskih republika dobile mogućnost da povere testiranje genetike budućeg potomstva najpriznatijim svetskim stručnjacima.

Profesionalci u oblasti prenatalne genetike, zaposleni u kompaniji Safe Gene Balkan, sagledavajući svoju struku u celini, izabrali su za svog partnera Laboratorijsku Korporaciju Amerike (Labcorp) i njenu članicu centar za molekularnu medicinu Sequenom.

O Sequenom-u

Svetu poznat kao PIONIR i LIDER u oblasti neinvazivnog prenatalnog testiranja, centar za molekularnu medicinu Sequenom je od 2009. godine posvećen razvoju visoko kvalitetnih kompleksnih genetskih testova u oblasti reproduktivnog zdravlja.

Godine 2011, nakon 14 godina saradnje sa uglednim svetskim naučnikom profesorom Denisom Lo-om, SEQUENOM je lansirao prvi klinički validan neinvazivni prenatalni test za ispitivanje Daunovog sindroma (Trizomije 21). Pored ostalih dostignuća, profesor Denis Lo je zaslužan i za otkriće fenomena fetalne DNK iz krvi majke. Iste godine laboratorija Sequenom prisvaja svetski patent i eksluzivno pravo intelektualne svojine nad testiranjem slobodno cirkulišuće DNK bebe (cfDNA) iz krvi majke. Nakon 4 godine rapidnog usavršavanja neinvazivnog prenatalnog testiranja lansirano je i najveće blago Sequenoma - MaterniTGenome test, prva i jedina na svetu neinvazivna paralela invazivnih citogenetskih procedura CVS-a, amniocenteze i kordocenteze.

Ovaj test je svet sa nestrpljenjem iščekivao više od 40 godina.

Kako funkcionišemo?

Ekspertski tim kompanije Safe Gene Balkan u Srbiji i centra za molekularnu medicinu Sequenom u Americi posvećen je svakom pacijentu pojedinačno.

O svakoj trudnoći pažljivo brine ceo tim: medicinski genetičari, ekspertni customer service u Americi, medicinski direktor u Srbiji. Istovremeno asistiramo lekarima u regionu bivše Jugoslavije u boljem razumevanju najnaprednijih genetskih testova.

Zašto je ovakav pristup važan?

Neprijantno iznenađenje, koje se zove genetska bolest, može zadesiti svaku trudnicu bez obzira na njene godine, prisustvo genetskih bolesti u porodici, nosivost izmutiranih gena. Iz tog razloga, blagovremeno ispitivanje hromozomskih bolesti u trudnoći i adekvatan genetski savet je od neprocenjivog značaja.

Genetske abnormalnosti se NE MOGU LEČITI, ali se rađanje deteta sa genetskom abnormalnošću može sprečiti SAMO ukoliko se KLINIČKI VALIDAN, TAČAN i NAJNAPREDNIJI TEST URADI NA VREME!


Naš stručni tim

Ivana Cvetković, Msci
biohemičar - genetičar
medicinski direktor

Ivana Cvetković je naš istaknuti stručnjak iz oblasti biohemije i genetike sa bogatim stručnim znanjem i iskustvom. Pošto je diplomirala na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu (smer biohemija), postdiplomske studije iz oblasti molekularne biologije nastavlja na Institutu za biološka istraživanja “Siniša Stanković”. Tu stiče i prva znanja iz oblasti molekularno dijagnostičkih postupaka i tehnika manipulacije DNK i magistrira 2000. godine.

Stremeći daljem usavršavanju, svoju naučno-stručnu nadgradnju nastavlja u Londonu na Institutu za preventivnu medicinu Wolfson - uglednoj svetskoj instituciji, gde su se i začele prve metode neinvazivnog prenatalnog testiranja.

Sva stečena stručna znanja, već punih 10 godina primenjuje u unapređivanju prenatalne zaštite u Srbiji i regionu, u kontekstu uvođenja novih neinvazivnih testova na prisustvo genetskih abnormalnosti, kao i drugih molekularno dijagnostičkih DNK testova neophodnih u trudnoći ili van iste. 2015. godine postaje član mreže svetskih stručnjaka američkog centra za molekularnu medicinu Sequenom. Njenim angažovanjem, trudnicama i lekarima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj, postaju dostupni najkvalitetniji genetski testovi za blagovremenu proveru zdravlja budućeg potomstva.

Milan Todorović - Bsc, MBa
direktor
external affairs & business development

Milan Todorović je biznis ekspert sa preko 25 godina iskustva u međunarodnom biznisu. Diplomirao je Industrijsku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i završio sa odličnim uspehom MBA na Ashridge Business School, 2007. godine u Engleskoj.

Korporativnu karijeru ostvario je na rukovodećim pozicijama u vodećim korporacijama: The Coca-Cola Company, Whirlpool Corporation, GlaxoSmithkline i Actavis.

Nakon korporativne karijere uspešno se bavi konsultantskim poslovima, pre svega na evropskom tržištu, sa fokusom na sektor farmacije, zdravstva i hemijske industrije. Aktivno je delovao na različitim projektima u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru, u zemlji i inostranstvu.

U kompaniji SAFE GENE BALKAN zadužen je za strategijski razvoj i odnose sa eksternim partnerima za teritoriju Jugoistočne Evrope.