NEINVAZIVNO RhD TESTIRANJE FETUSA IZ KRVI MAJKE
Suprostavite se RhD bolesti na najsigurniji način

SENSIGENEFETALRhD TESTIRANJE

RHD NEKOMPATIBILNOST I IMUNITETZAŠTO JE VAŽNO PRENATALNO TESTIRANJE REZUS D FAKTORA?

Savet svakog ginekologa je obavezno testiranje krvne grupe i RhD faktora u trudnoći. Ova informacija je od neprocenjive važnosti, da se utvrdi eventualni rizikod RhD inkompatibilnosti između trudnice i bebe koju nosi, i ukoliko je neophodo da se odgovarajućom terapijom blagovremeno reaguje i spreče sve ozbiljne posledice RhD bolesti.

Ovaj test može utvrditi RhD status bebe jednostavnim vađenjem krvi majke od 10.te nedelje trudnoće pa nadalje.

ŠTA JE REZUS D?

Svaki čovek ima jednu od 4 krvne grupe: A,B, AB i 0. Svaka od ovih krvnih grupa se dalje subkvalifikuje u zavisnosti da li su prisutni ili odsutni proteinski RhD faktori na površini eritrocita koji su nosioci Rezus antigena. Jedan od glavnih antigena je D. Osoba koja poseduje taj protein na eritrocitima je RhD pozitivna, a druga koja ga nema je RhD negativna.

ŠTA JE RhD NEKOMPATIBILNOST?

RhD nekompatibilnost u trudnoći se javlja kada majka nosi RhD negativan rezus faktor, a beba je rhD pozitivna. Za vreme trudnoće, krne ćelije bebe mogu ući u majčinsku cirkulaciju, prouzrokujući imuni odgovor majke koji se manifestuje produkcijom antitela koji mogu uništiti i eliminisati eritrocite bebe.

OVAKAV IMUNI ODGOVOR VODI DO RhD BOLESTI.

VAŠ GINEKOLOG TREBA DA PREPORUČI SENSIGENERhD genotipizaciju da odredi da li je Vaša beba RhD pozitivna ili negativnašto je preduslov za pružanje pomoći u smislu terapije i sprečavanje dramatičnih posledica RhD bolesti.

U normalnim okolnostima, imuni odgovor se ne javlja u prvoj trudnoći. Medutim za vreme porođaja, majčinske i bebine ćelije se mešaju i majka razvija antitela koja mogu izazvati RhD bolest u njenim budućim trudnoćama. Invazivni testovi kao što su amniocenteza, kao i prethodni pobačaji mogu izazvati aktivaciju majčinog imuniteta koji može biti ozbiljna pretnja RhD bolesti u narednim trudnoćama.

ŠTA JE RhD BOLEST?

RHD BOLEST MOŽE REZULTIRATI U POJAVI ŽUTICE, ANEMIJE, OŠTEĆENJA SRCA PA ČAK I SMRTNIM ISHODOM FETUSA.U SLUČAJEVIMA GDE SE NE PRIMENJUJE ODGOVARAJUĆA TERAPIJA RAĐAJU SE MRTVOROĐENA DECA:

  • UTVRĐIVANJE GENETSKOG RIZIKA I ODREĐIVANJE RhD STATUSA U RANOJ TRUDNOĆI NAJBOLJA JE PREVENTIVA OPASNOJ RhD BOLESTI.

ŠTA PODRAZUMEVA TERAPIJA PROTIV RHD BOLESTI?

Ukoliko se utvrdi da je majka RhD negativna, a beba RhD pozitivna, lekari propisuju 2 Rh imunoglobulinske injekcije, jednu u 28-oj nedelji trudnoće, a drugu 72h nakon rođenja bebe, koje će sprečiti stvaranje razornih RhD antitela.

Ukoliko lekar utvrdi da su antitela već nastala, i da je beba u ozbiljnom riziku, lekari će pristupiti intenzivnom praćenju zdravlja bebe drugim metodama, testovima krvi, doppler ultrazvuku, amnio, kordocentezi i preduzeti odgovarajuće mere.

ŠTA JE RhD GENOTIPIZACIJA?

SensiGeneRhD test genotipizacije je neinvazivni test koji može odrediti RhD status bebe preko krvi majke u ranoj trudnoći. Visoka pouzdanost ovog rezultata je najbolja instrukcija lekaru za ordiniranje terapije koja će sprečiti sve negativne posledice RhD bolesti.

BLAGOVREMENA I TAČNA INFORMACIJA O RhD STATUSU BEBE KOJU NOSI RHD NEGATIVNA MAJKA SPAŠAVA BEBIN ŽIVOT!