Ja sam pacijent

Jedinstvena cut edge tehnologija MaterniTGenome testa dopire do svih ključnih sekvenci u okviru svih 20000 gena genoma fetusa.

Svi ostali NIPT testovi poseduju LOW ili MEDIUM COVERAGE SEQUENCING potencijal što ograničava nivo informacija koje oni pružaju.
Jedinstvena bionformatička orudja bootsrap i cirkularni bihromatizam omogućava detekciju mozaicizma .
SeqFF metoda za direktno odvajanje fetalne od majčinske frakcije-maksimizira preciznost MaterniTGenome testa