MaterniT-primeri laboratorijskih izveštaja

MaterniTGenome - samo za jednoplodne trudnoće

MaterniTGenome - negativan ženski pol

MaterniTGenome - pozitivan Daunov sindrom bez mozaika

MaterniTGenome - pozitivan Edvardsov sindrom bez mozaika

MaternitGenome - pozitivan duplikacija

MaterniTGenome - pozitivan-parcijalna trizomija

MaterniTGenome - pozitivan-translokacija

MaterniTGenome - pozitivan mikrodelecija

Mozaicizmi

MaterniTGenome&MaterniT21plus - pravi fetalni mozaicizam - HMR

MaterniTGenome&MaterniT21plus - mozaicizam ograničen na placentu - LMR

Mozaicizmi se izražavaju na isti način i u MaterniTGenome i MaterniT21plus testovima.

Blizanci i trojke

MaterniT21plus blizanci negativan

MaterniT21plus pozitivan - jedan blizanac

MaterniT21plus pozitivan - oba blizanaca

MaterniT21plus trojke - negativan