MaterniTGenome

najsuperiorniji NIPT na svetu

Sa zadovoljstvom predstavljamo neinvazivni prenatalni test koji je svet iščekivao punih 40 godina. Lansiran je još 2015.te godine od strane kalifornijskog centra za molekularnu medicinu Sequenom-Labcorp kao NAJVIŠI I NAJKOMPLEKSNIJI NIVO NEINVAZIVNOG PRENATALNOG TESTIRANJA I KAO JEDINA PRAVA ZAMENA ZA AMNIOCENTEZU.

Zašto je MaterniTGenome najsuperiorniji NIPT na svetu?

Ključna su 3 razloga:

1.

OVO JE JEDINI TEST NA SVETU KOJI ANALIZIRA KOMPLETAN KARIOTIP I PREDSTAVLJA JEDINU NA SVETU NEINVAZIVNU PARALELU INVAZIVNE AMNIOCENTEZE

Štaviše invazivna amniocenteza koja se radi u Srbiji podrazumeva analizu kariotipa niske rezolucije, dok MaterniTGenome ima znatno višu osetljivost i doseže NIVO MOLEKULARNOG KARIOTIPA.

2.

TEST JE KLINIČKI VALIDIRAN ZA SVE PARAMETRE KOJE ANALIZIRA

Klinička validacija MaterniTGenome testa sa svojim izuzetnim rezultatitma koji pokazuju besprekoran kvalitet ovog testa objavljenja je u uglednom američkom medicinskom časopisu American Journal of Obstretics and Ginecology.

3.

DETEKTUJE HROMOZOMSKE MOZAICIZME ČIME SE ELIMINIŠE MOGUĆNOST LAŽNO NEGATIVNOG I LAŽNOG POZITIVNOG REZULTATA

Šta sve analizira MaterniTGenome test?

Posebne prednosti MaterniTGenome testa podrazumevaju:

Detektabilnost strukturne izmene na hromozomima.
One čine 30% od ukupnog broja hromozomskih bolesti.

Strukturne izmene hromozona
Strukturne izmene hromozona
Prednost MaterniTGenome testa u odnosu na ostale NIPT-ove

SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU MaterniTGenome testa i amniocenteze:

PO KVALITETU, tj. po nivou informacija koje pruža MaterniTGenome test se ne može porediti ni sa jednim drugim neinvazivnim prenatalnim testom. Može se porediti samo sa amniocentezom. Dovoljno je napomenuti da od momenta lansiranja, na svetu se nije pojavio NIPT koji iole može da se približi MaterniTGenome testu.

MaterniTGenome I INVAZIVNE DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE imaju slične parametre preciznosti:

Preuzmite brošure:

Rezultati MaterniTGenome testa se izražavaju JASNO I GLASNO

Rezultati MaterniTGenome testa se izražavaju kao
POZITIVNI (prisutna je) ili NEGATIVNI (nije prisutna) hromozomska abnormalnost.
Način izražavanja je još jedan argument u koji ide u prilog izuzetnog kvaliteta ovog testa. Naime testovi koji se izražavaju putem verovatnoće, niskog ili visokog rizika imaju neuporedivo manji stepen pouzdanosti.

UZ SVE GORE NAVEDENO PRUŽAMO VAM I

 • laboratorijsko testiranje

  DIREKTNO izvođenje MaterniTGenome testa bez posrednika u osmostruko akreditovanoj američkoj laboratoriji Sequenom-Labcorp

  Link
 • Genetic counseling2

  Podršku genetičara u Srbiji i Americi u svim fazama testiranja

 • mail2

  Praćenje kretanja Vašeg uzorka od Srbije do Amerike

NE ZABORAVITE:

MaterniTGenome je sigurnost koju pruža ORIGINALNA TEHNOLOGIJA SA ZAŠTIĆENOM INTELEKTUALNOM SVOJINOM